Seminaria ogłoszone na Wydziale Fizyki
Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
wersja: 3.0  
środa, 16 stycznia 2019  
Bieżące seminaria
Pomoc do tego działu
Pokaż seminaria:  
Jeśli referat jest szczególnie interesujący i przeznaczony dla szerszego grona słuchaczy, możesz wyrazić życzenie, by wiadomość o nim została opublikowana na ekranach informacyjnych w hallach Instytutu Fizyki UJ. W takim przypadku pisząc ogłoszenie wstaw do pola końcowego komentarza [po danych ogłaszającego] słowo: DISPLAY [koniecznie dużymi literami!]
Wczesne ogłoszenie zwiększa szanse na publikację!
Ostateczna decyzja o takiej publikacji należy jednak do sekretarza naukowego Instytutu Fizyki UJ.
 Syntetyczny przegląd wydarzeń na dziś i na następne 7 dni 
Kilka praktycznych rad, zaleceń i próśb do użytkowników serwisu
DZISIAJ  Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=7524
16 stycznia 2019, środa, 9:00  (czas trwania: 60 minut)
Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH, ul. Kawiory 30, sala 1.02A
--- dr Agnieszka Podborska  ( ACMIN, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ) :
"Półprzewodniki i światło — burzliwy romans"
Streszczenie:Półprzewodniki szerokopasmowe w wyniku oddziaływania ze światłem o odpowiedniej długości fali generują fotoprądy anodowe (półprzewodniki typu n) lub katodowe (półprzewodniki typu p). Modyfikacja powierzchniowa lub domieszkowanie półprzewodnika może prowadzić do sytuacji, w której nastąpi zmiana kierunku generowanego fotoprądu w wyniku zmiany potencjału i/lub długości fali światła padającego. Efekt ten został nazwany efektem fotoelektrochemicznego przełączenia fotoprądu (Photo Electrochemical Photocurrent Switching effect, PEPS effect) i opisany po raz pierwszy w 2005 roku. Materiały półprzewodnikowe, które wykazują ten efekt z powodzeniem mogą być użyte do budowy molekularnych bramek logicznych lub bardziej zaawansowanych nanourządzeń. W trakcie wystąpienia zostanie omówiony mechanizm tego zjawiska i pokazany aktualny stan wiedzy na temat hybrydowych materiałów półprzewodnikowych i ich zastosowań, a także pokrótce zostaną omówione techniki pomiarowe służące do badania struktury elektronowej półprzewodników.
{  Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego  }
zgłasza: Bogusław Penc ufpenc@cyf-kr.edu.pl
DISPLAY
DZISIAJ  Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=7527
16 stycznia 2019, środa, 10:15  (czas trwania: 60 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala D-2-02
--- mgr Wojciech Dyba, prof. dr hab. Edward Malec  ( Instytut Fizyki UJ ) :
"Modelling general-relativistic disc in OJ 287"
{ Seminarium Zakładu Teorii Względności i Astrofizyki }
zgłasza: Katarzyna Danilewicz sekret@th.if.uj.edu.pl
DISPLAY
DZISIAJ  Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=7529
16 stycznia 2019, środa, 12:30  (czas trwania: 60 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala A-1-08
--- mgr Przemysław Mróz  ( Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego ) :
"Czy można zobaczyć niewidzialne? Poszukiwanie planet swobodnych"
{  Seminarium astrofizyczne PAU, IFJ, UJ  [Kutschera] }
zgłasza: Andrzej Odrzywołek andrzej.odrzywolek@uj.edu.pl
DISPLAY
 Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=7526
17 stycznia 2019, czwartek, 14:00  (czas trwania: 60 minut)
Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH, ul. Kawiory 30, sala 1.02A
--- Prof. Irene J. Beyerlein  ( University of California, Santa Barbara CA, USA ) :
"Twin Formation, Propagation, and Intersections at the Mesoscale"
Streszczenie:Hexagonal close packed (HCP) crystalline materials, such as Mg and Ti, can provide a potential solution to the ever-increasing portfolio of structural applications that require advanced materials with unprecedented combinations of mechanical properties. Successful incorporation of HCP materials into engineering designs is, however, hindered by their limited plasticity. Perhaps one of the most important and puzzling underlying mechanisms governing their plastic behavior is deformation twinning, which form in these materials under straining and most often at the boundaries between the crystals. The nucleation of twins both inside the crystal and at crystalline boundaries has mostly been addressed at the atomistic scale level. In our research, we employ crystal plasticity based micromechanics model to establish and understand the concept of first formation of twin embryos, propagation inside crystals and across their boundaries, and twin expansion and apply it to Mg and Ti and many of their alloys of great technical interest.
SEMINARIUM SPECJALNE ACMiN
{ Seminarium niecykliczne }
zgłasza: Bogusław Penc ufpenc@cyf-kr.edu.pl
DISPLAY
 Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=7528
17 stycznia 2019, czwartek, 16:15  (czas trwania: 60 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala A-1-06
--- Dr Felix Thiel  ( Bar Ilan University, Ramat Gan, Israel ) :
"The quantum first detection problem"
Streszczenie:We investigate a quantum system with Hamiltonian H ̂ initially prepared in state |ψ_in⟩, that evolves unitarily. Every τ time units the unitary evolution is interrupted by a strong measurement that probes whether the system is in some target state |ψ_d⟩. A non-vanishing value of τ avoids the complications of the quantum Zeno effect. This is repeated until the detection was successful for the first time. The probability that the first successful detection attempt is the n-th one is called the first detection probability F_n, that generalizes the first passage problem of random walks to the quantum realm. This setup gives an operational definition to the quantum time-of-arrival, is potentially important for obtaining the output of general quantum computers, and allows us to better understand the measurement process in quantum physics.

We show how F_n and other first detection statistics can be determined from properties of the system’s energy spectrum and review some of the recent results. In particular, we report how the spectral dimension controls the asymptotic decay of F_n in systems with a continuous spectrum. Furthermore, we report on the total probability of detection, the mean first detection time, and the Zeno (τ → 0) limit of F_n in systems with a point spectrum.
{ -Konwersatorium Krakowskiego Oddziału Polskiego Tow. Fizycznego- }
zgłasza: Danuta Goc-Jagło danuta.goc-jaglo@uj.edu.pl
DISPLAY
 Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=7530
18 stycznia 2019, piątek, 10:30  (czas trwania: 50 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala D-2-02
--- mgr inż. Mateusz Wachla  ( Uniwersytet Jagielloński ) :
"Formation of the muonic molecules of the helium and hydrogen atoms in the three-body collision"
Streszczenie:Investigation of the muonic molecules is crucial from both a theoretical and practical point of view. The main goal of this branch of physics is to provide a sufficient description of the muon-catalyzed fusion, which is one of the decay channels of a muonic molecule, and which can be considered as a justified attempt to achieve the cold fusion. In order to do that, we should get a better understanding of the formation process of the muonic molecules. During a presentation I will focus on a one peculiar molecule and describe a relatively new three-body effective reaction in which this bound state can be formed. 

I will briefly explain the methods and assumptions that lead to a derivation of the corresponding reaction rate and interpret the numerical results.
{ Seminarium Zakładu Teorii Pola IF UJ }
zgłasza: Leszek Hadasz leszek.hadasz@uj.edu.pl
DISPLAY
 Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=7531
18 stycznia 2019, piątek, 12:00  (czas trwania: 60 minut)
Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego, Fort Skała, Kraków, ul. Orla 171
--- dr hab. Łukasz Stawarz  ( Obserwatorium Astronomiczne UJ ) :
"How to measure the masses (and spins) of astrophysical black holes"
Streszczenie:Astrophysical black holes span the range of mass from several up to tens of billions solar masses. Stellar-mass black holes, believed to emerge predominantly as the end-product of the evolution of massive stars, when in a binary system with a main-sequence star, manifest most spectacularly in the X-ray domain through the emission of their accretion disks; such systems are called "X-ray Binaries". Supermassive black holes (masses exceeding million solar masses), on the other hand, believed to form via accretion and black hole mergers in the centers of every massive galaxy, can be accessed observationally in a broad range of frequencies, from radio to gamma-rays, due to the emission of their accretion disks and relativistic outflows (jets) launched from the closest vicinities of the black hole event horizons. Such accreting supermassive black holes are the central engines of various types of active galaxies, including quasars, blazars, Seyferts, and radio galaxies. They insert a direct gravitational influence on the surrounding nearby stars and gas, and also shape the evolution of the entire galaxies via interactions between the evolving interstellar medium and nuclear outflows in a complex feedback loop. In this talk, I will review the methods used to measure the masses and spins of astrophysical black holes, and comment on the prospects for imaging of the nearest supermasive black holes at radio frequencies.
{  SEMINARIA PIĄTKOWE OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNEGO UJ  }
zgłasza: Łukasz Stawarz seminaria@oa.uj.edu.pl
DISPLAY
 Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=7535
18 stycznia 2019, piątek, 15:00  (czas trwania: 60 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala F-1-04
--- prof. dr hab. Piotr Bizoń  ( Zakład Teorii Względności i Astrofizyki, Instytut Fizyki UJ ) :
"Dimensional analysis — physics made simple"
{ Seminarium Naukowego Koła Fizyków studentów UJ }
zgłasza: Mikołaj Pietrzyński m.pietrzynski@student.uj.edu.pl
DISPLAY
20 stycznia 2019
 Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=7537
21 stycznia 2019, poniedziałek, 10:15  (czas trwania: 60 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala C-1-15
--- mgr Franciszek Sobczuk  ( Zakład Fotoniki, Insytut Fizyki UJ ) :
"Dual-comb spectroscopy and its applications to laser induced plasmas"
Streszczenie:Dual-comb spectroscopy (DCS) has become a powerful spectroscopic technique. Its demonstrations cover a large area of the visible and invisible electromagnetic spectrum: from THz frequencies to the ultraviolet. In addition, it made us enable to perform high-resolution and time-resolved experiments. In recent years the results of the DSC application on laser induced plasmas were reported. It became a stimulating information for our laser induced plasma group. I will present fundamentals of DCS technique: methods of dual frequency comb generation and typical experimental realizations. Next, I will describe literature results in the DSC applications to laser induced plasmas and our hopes related to theseapplications.
{ Seminarium Zakładu Fotoniki [Gawlik] }
zgłasza: Agnieszka Hakenszmidt agnieszka.hakenszmidt@uj.edu.pl
DISPLAY
 Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=7532
21 stycznia 2019, poniedziałek, 11:00  (czas trwania: 60 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala D-2-43
--- Prof. Pawel Olejnik  ( Katedra Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki Politechniki Łódzkiej ) :
"Numerical Techniques in the Analysis and Identification of Less Complex Mechatronic Systems"
Streszczenie:Regardless of whether the research is conducted in the field of natural, engineering or technical sciences, some numerical methods can create a common thread of agreement in the field of dynamic analysis, modeling and identification of physical systems, including the mechanical and electronic ones, as well as the systems of material particles, neurons or molecules with a smaller or greater complexity. The scope of the lecture is a presentation of selected achievements of the lecturer in the field of mathematical modeling, numerical simulation, dynamic analysis, control and identification of selected systems of nonlinear mechanics of solid bodies. Although the subject of research is devoted to the less complex elastic lumped systems with masses focused at a points and having a few degrees of freedom, solving ordinary differential equations and further analysis of their solutions using some techniques implemented in the Python programming language can be adopted to more complex collective behaviors observed in many physical systems.
{  Interdisciplinary Seminars: Enigmas of Chance  }
zgłasza: Maciej Majka maciej.majka@uj.edu.pl
DISPLAY
 Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=7536
21 stycznia 2019, poniedziałek, 12:15  (czas trwania: 60 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala B-1-46
--- prof. dr hab. Krzysztof Sacha  ( Zakład Optyki Atomowej, Instytut Fizyki UJ ) :
"Anderson localization in time"
Streszczenie:It is known that transport in disordered media can be totally suppressed due to destructive interference. Such an Anderson localization phenomenon is accompanied by exponential localization of eigenstates of a system. It is also known that Anderson localization is responsible for suppression of diffusion in momentum space of a classically chaotic system. We show that yet another kind of Anderson localization can be observed: Anderson localization in the time domain which is induced by disorder in time. If a single particle system is driven by a force which fluctuates in time, the probability of the detection of a particle becomes an exponentially localized around a certain moment of time. Such an Anderson localization in time can also reveal localized-delocalized phase transition.
{ Seminarium Zakładu Optyki Atomowej [Zakrzewski] }
zgłasza: Agnieszka Hakenszmidt agnieszka.hakenszmidt@uj.edu.pl
DISPLAY
 Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=7534
21 stycznia 2019, poniedziałek, 13:00  (czas trwania: 60 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala G-0-19
--- Prof. Wiesław Płaczek  ( Jagiellonian University ) :
"Gamma Factory at CERN — novel research tools made of light"
Streszczenie:In this talk I shall discuss the possibility of creating novel research tools by producing and storing highly relativistic beams of highly ionised atoms in CERN's accelerator complex, and by exciting their atomic degrees of freedom with lasers to produce high-energy photon beams. Intensity of such photon beams would be by several orders of magnitude higher than offered by the presently operating light sources, in the particularly interesting gamma-ray energy domain of 0.1 to 400 MeV. In this energy range, the high-intensity photon beams can be used to produce secondary beams of polarised electrons, polarised positrons, polarised muons, neutrinos, neutrons and radioactive ions. New research opportunities in a wide domain of fundamental and applied physics can be opened by the Gamma Factory scientific programme based on the above primary and secondary beams.
{ Seminar on experimental particle physics }
zgłasza: Damian Gil damian.gil@uj.edu.pl
DISPLAY
 Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=7538
21 stycznia 2019, poniedziałek, 14:15  (czas trwania: 60 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala F-1-04
--- MSc Thomas Edward Williams  ( Instytut Fizyki UJ ) :
"Quantum Data Locking (QDL): From theory to experiment."
{  Chaos i informacja kwantowa  [Życzkowski, Słomczyński, Marcinek] }
zgłasza: Agata Hadasz agata.hadasz@uj.edu.pl
DISPLAY
 |  © 2005-6 G.Furtak&J.F.Gierula  |  Uniwersytet Jagielloński  |  Wydział FAiIS  |  kontakt:  seminaria@th.if.uj.edu.pl  | 
Valid CSS PHP MySQL Apache