Seminaria ogłoszone na Wydziale Fizyki
Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
wersja: 3.0  
poniedziałek, 19 listopada 2018  
Bieżące seminaria
Pomoc do tego działu
Pokaż seminaria:  
 Syntetyczny przegląd wydarzeń na dziś i na następne 7 dni 
Kilka praktycznych rad, zaleceń i próśb do użytkowników serwisu
DZISIAJ  Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=7421
19 listopada 2018, poniedziałek, 10:15  (czas trwania: 60 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala C-1-15
--- prof. dr hab. Paweł Moskal  ( Zakład Doświadczalnej Fizyki Cząstek i jej Zastosowań, Instytut Fizyki UJ ) :
"Positronium imaging with the J-PET tomograph"
Streszczenie:Positron injected to the human body creates in about 40% cases the bound state of electron and positron, the positronium atom. We will argue that properties of positronium atoms such as (environment modified) life time and production probability which can be obtained during a routine PET imaging may deliver information useful for the in-vivo cancer diagnosis and grading. We present our progress in both the development of the diagnosis method and detector construction. We will present also the potential of the J-PET detector to test the discrete symmetries (P, C, T, CP, CPT) in the decays of positronium atoms and report on the first experimental results.
{ Seminarium Zakładu Fotoniki [Gawlik] }
zgłasza: Agata Hadasz agata.hadasz@uj.edu.pl
DISPLAY
DZISIAJ  Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=7432
19 listopada 2018, poniedziałek, 11:00  (czas trwania: 60 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala D-2-43
--- dr Jacek Rogala  ( Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, Warszawa ) :
"Czy możliwa jest klasyfikacja poprawności wykonania prostych testów psychologicznych na podstawie sygnału EEG?"
Streszczenie:Neurofeedback-EEG to metoda terapeutyczna polegająca na podawaniu pacjentowi sygnałów zwrotnych o zmianach stanu aktywności elektrycznej mózgu, dzięki czemu może on nauczyć się świadomie modyfikować funkcje, które normalnie nie są kontrolowane świadomie (Wikipedia). Metoda ta jest stosowana powszechnie od ponad 20 lat pomimo braku przesłanek co do zasad jej działania oraz przekonujących dowodów na skuteczność obecnie stosowanej formy polegającej na modulacji amplitudy wybranego pasma EEG. Nasze badania wykazują że przyczyny nieskuteczności neurofeedback-EEG mogą tkwić w zależnościach pomiędzy bezwzględną amplitudą EEG a wynikami testów behawioralnych oraz wartościami jednocześnie rejestrowanych parametrów elektrofizjologicznych. Eksperyment na który składały się dwa powtórzone badania wykazał istotną dodatnią korelacje pomiędzy amplitudą pasma beta-2 (22-29Hz), a wynikami testów behawioralnych. Osoby o niskiej amplitudzie beta-2 miały lepsze wyniki behawioralne; grupę tą charakteryzowała również mniejsza amplituda potencjałów wywołanych i mniejsza siła przepływów sygnałów pomiędzy obszarami czołowymi i ciemieniowymi. Różnice behawioralne utrzymały się również w drugim badaniu pomimo braku różnic większości parametrów elektrofizjologicznych. Wyniki te wskazują że konieczna jest zmiana paradygmatu uwzględniająca zmiany elektrofizjologiczne aktywności mózgu wynikające z treningu oraz zastosowanie metod analitycznych, pozwalających na klasyfikację sygnału EEG na podstawie nie jawnych cech sygnału EEG.
{  Interdisciplinary Seminars: Enigmas of Chance  }
zgłasza: Maciej Majka maciej.majka@uj.edu.pl
DZISIAJ  Seminarium odwołane
id=7422
Seminarium odwołane
19 listopada 2018, poniedziałek, 12:15  (czas trwania: 60 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala D-2-02
--- prof. dr hab. Stefan Pokorski  ( Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego ) :
"Zawiedzione nadzieje: czy słusznie i co dalej?"
{ Seminarium poniedziałkowe Zakładu Teorii Cząstek [Wosiek] }
zgłasza: Ewa Witkowska sekret@th.if.uj.edu.pl
DISPLAY
DZISIAJ  Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=7435
19 listopada 2018, poniedziałek, 12:15  (czas trwania: 60 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala B-1-46
--- Tomasz Szołdra  ( Uniwersytet Jagielloński ) :
"Measuring topological invariants in optical lattices"
Streszczenie:Ultracold atoms in optical lattices form a clean quantum simulator platform to examine topological phenomena and test exotic topological materials. In this talk we will propose an experimental scheme to measure Chern number of two-dimensional multiband topological insulators with bosonic atoms. We will show how to extract the topological invariants out of a sequence of time-of-flight images applying a phase retrieval algorithm to Bose-Einstein Condensate matter waves. We will illustrate advantages of using bosonic atoms as well as efficiency and robustness of the method with two prominent examples: the Harper-Hofstadter model with an arbitrary commensurate magnetic field and the Haldane model on a brick-wall lattice.
{ Seminarium Zakładu Optyki Atomowej [Zakrzewski] }
zgłasza: Agata Hadasz agata.hadasz@uj.edu.pl
DISPLAY
DZISIAJ  Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=7426
19 listopada 2018, poniedziałek, 13:00  (czas trwania: 60 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala G-0-19
--- Dr hab. Szymon Pustelny  ( Jagiellonian University ) :
"Searching for topological dark matter"
Streszczenie:Dark matter is one of the most intriguing mysteries of Nature. Yet, despite decades of investigations, it still slips experimental evidence and scientists all over the world start to wonder why. One reason of null result would be a methodological mistake made in the research. This would arise if, for example, dark matter would be in the form of topological defects (dark planets, walls etc.). My talk will be dedicated to investigation of such scenarios, experiment scheme enabling searches for the defects. and the first experimental results of our experiment.
{ Seminar on experimental particle physics }
zgłasza: Damian Gil damian.gil@uj.edu.pl
DISPLAY
DZISIAJ  Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=7423
19 listopada 2018, poniedziałek, 14:15  (czas trwania: 60 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala F-1-04
--- dr hab. Wiesław Laskowski  ( Uniwersytet Gdański ) :
"Investigating multipartite nonlocality by random measurements"
{  Chaos i informacja kwantowa  [Życzkowski, Słomczyński, Marcinek] }
zgłasza: Agata Hadasz agata.hadasz@uj.edu.pl
DISPLAY
 Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=7436
20 listopada 2018, wtorek, 13:00  (czas trwania: 60 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala A-1-04
--- dr Dominik Wrana  ( Zakład Fizyki Ciała Stałego, Instytut Fizyki UJ ) :
"Jak łatwo kontrolować właściwości tlenków metali przejściowych"
{  Seminarium Fizyki Materii Skondensowanej i Inżynierii Molekularnej [M.Marzec]  }
zgłasza: Monika Marzec monika.marzec@uj.edu.pl
DISPLAY
 Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=7434
20 listopada 2018, wtorek, 14:30  (czas trwania: 90 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala A-1-03
--- MSc Udai Singh  ( Jagiellonian University ) :
"Investigation of the mechanism of proton induced spallation"
Streszczenie:The knowledge of the production cross sections for various residual nuclei by protons interacting with atomic nuclei is essential for a large number of applications in science and technology. They concern such different subjects like the design and operation of neutron spallation sources, the optimization of isotope production, the accelerator-driven subcritical reactor systems considered for the transmutation of nuclear waste, the interpretation of reaction products of cosmic ray interaction with terrestrial and extraterrestrial matter, etc. Various and abundant applications demand the knowledge of cross sections for numerous target - ejectile combinations and for a broad range of proton beam energies. In spite of the fact that a large number of experiments were performed in the past to determine production cross sections, the experimental knowledge of them is still not satisfactory. Therefore, the only practical method to predict the production cross sections (total and differential) for all important target - ejectile combinations in a broad range of proton energies is to rely on realistic models of proton-nucleus interactions. Thus, the task to investigate a mechanism of the reactions induced by protons on atomic nuclei is not only interesting by itself, but it is also very important from practical reasons. Unfortunately, many aspects of the reaction mechanism are still not well understood what causes that even most essential and simple observables, i.e. total production cross sections, cannot be truly reproduced by existing models. In order to find the missing mechanism in the models. It is planned to analyze with various models the available in the literature differential cross sections of proton induced reactions in the broad proton energy range (0.4 – 2.5 GeV). The analysis will be also extended to new experimental cross sections from the measurements of HADES collaboration on p+Nb collisions at proton beam energy of 3.5 GeV.
{ Doctoral Seminar on Nuclear and Particle Physics }
zgłasza: Janusz Brzychczyk janusz.brzychczyk@uj.edu.pl
 Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=7427
20 listopada 2018, wtorek, 15:00  (czas trwania: 60 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala B-1-02
--- mgr Mateusz Wróbel  ( Zakład Fizyki Nanostruktur i Nanotechnologii, Instytut Fizyki UJ ) :
"Stabilność termiczna warstw SAM na bazie naftalenu na powierzchni Ag(111)"
{ Seminarium Zakładu Fizyki Nanostruktur i Nanotechnologii }
zgłasza: Dorota Swierz dorota.swierz@uj.edu.pl
 Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=7429
21 listopada 2018, środa, 9:00  (czas trwania: 60 minut)
Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH, ul. Kawiory 30, sala 1.02A
--- Dr. James M. Ablett  ( GALAXIES, Synchrotron SOLEIL, Saint-Aubin Francja ) :
"Hard X-ray Photon-In Photon-Out Inner-Shell Spectroscopy at the GALAXIES beamline at the SOLEIL synchrotron"
Streszczenie:In this talk, I will give a general overview of the use of hard x-ray photon-in photon-out spectroscopy at the GALAXIES undulator beamline at the SOLEIL synchrotron in France [1]. Photon-in Photon-Out spectroscopy in the hard x-ray range (>4 keV) is bulk sensitive, provides elemental and rich chemical information and allows for samples to be studied in-situ. For example, samples subjected to high-pressures in diamond-anvil cells can easily be probed using hard x-rays [2]. I will discuss how highly-resolved x-ray absorption spectra can be obtained by analysing the x-ray fluorescence photons using spherical single-crystal analysers as the incident photon energy is swept across an x-ray absorption edge, and what can be learned from such spectra. The critical optical components essential to these studies such as monochromators, mirrors and the detection scheme will also be outlined. In addition, an intriguing use of measuring the energy loss in the hard x-ray scattering process, in order to access the low-energy core levels of light elements such as the K-edge of oxgen in glasses will also be presented [3].

References :
[1] https://www.synchrotron-soleil.fr/fr/lignes-de-lumiere/galaxies Rueff, et al. "The GALAXIES beamline at the SOLEIL synchrotron: inelastic X-ray scattering and photoelectron spectroscopy in the hard X-ray range" Journal of Synchrotron Radiation., 22(1): 175-179. (2015).
[2] Ablett, et al. "Possible evidence for high-pressure induced charge transfer in thallium rhenium oxide at room temperature" Physical Review B., 92(1): 014113. (2015). Balédent, et al. "Electronic Properties of BaFe2As2 upon Doping and Pressure: The Prominent Role of the As p Orbitals" Physical Review Letters., 114(17): 177001. (2015).
[3] Lelong, G., Cormier, L., Hennet, L., Michel, F., Rueff, J.P., Ablett, J.M., Monaco, G. "Lithium borate crystals and glasses: How similar are they? A non-resonant inelastic X-ray scattering study around the B and O K-edges" Journal of Non-Crystalline Solids., 472: 1-8. (2017). Lelong, et al. "Detecting Non-bridging Oxygens: Non-Resonant Inelastic X-ray Scattering in Crystalline Lithium Borates" Inorganic Chemistry., 53(20): 10903–10908. (2014).
{  Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego  }
zgłasza: Bogusław Penc ufpenc@cyf-kr.edu.pl
DISPLAY
 Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=7428
21 listopada 2018, środa, 10:15  (czas trwania: 60 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala D-2-02
--- prof. dr hab. Andrzej Staruszkiewicz  ( Instytut Fizyki UJ ) :
"Reprezentacja algebry Liego grupy SL2(R), która dotychczas (chyba) nie została opisana w literaturze"
{ Seminarium Zakładu Teorii Względności i Astrofizyki }
zgłasza: Ewa Witkowska sekret@th.if.uj.edu.pl
DISPLAY
 Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=7430
21 listopada 2018, środa, 12:30  (czas trwania: 60 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala A-1-08
--- Adam Cieślik  ( student Astrofizyki & Kosmologii UJ ) :
"Niejednorodne kosmologie w modelu Greena-Walda"
{  Seminarium astrofizyczne PAU, IFJ, UJ  [Kutschera] }
zgłasza: Andrzej Odrzywołek andrzej.odrzywolek@uj.edu.pl
DISPLAY
 Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=7431
21 listopada 2018, środa, 17:15  (czas trwania: 90 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala A-1-08
--- studenci Studiów Matematyczno-Przyrodniczych [SMP]  ( Uniwersytet Jagielloński ) :
"Finał konkursu na najlepszą prezentację pracy rocznej dla studentów SMP"
Komisja konkursowa serdecznie zaprasza wszystkich studentów i pracowników do wysłuchania finałowych prezentacji prac rocznych przedstawianych przez studentów SMP, a także do udziału w głosowaniu.
{ Seminarium niecykliczne }
zgłasza: Roman Skibiński roman.skibinski@uj.edu.pl
DISPLAY
 Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=7433
22 listopada 2018, czwartek, 16:15  (czas trwania: 60 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala A-1-06
--- Dr hab. Krzysztof Dzierżęga, Prof. UJ oraz Dr Adam Wojciechowski  ( Zakład Fotoniki, Instytut Fizyki, Uniwersytet Jagielloński ) :
"Narzędzia ze światła – Nagroda Nobla z fizyki 2018"
Streszczenie:W tym roku Nagroda Nobla w dziedzinie fizyki trafiła do Amerykanina Artura Ashkina (pół nagrody) oraz Kanadyjki Donny Strickland i Francuza Gerarda Mourou. Pierwszy otrzymał ją za stworzenie szczypiec optycznych – urządzenia do manipulacji obiektami o rozmiarach rzędu nano- i mikrometrów, m.in. wirusami i bakteriami. Pozostała dwójka opracowała metodę generowania supersilnych i jednocześnie ultrakrótkich impulsów laserowych. Powstałe na bazie ich prac instrumenty naukowe pozwalają obecnie na badanie ekstremalnie małych obiektów oraz obserwację ultraszybkich procesów fizycznych i chemicznych, zachodzących w czasie bilionowej części mikrosekundy. W referacie przedstawione zostaną ich przykładowe zastosowania przemysłowe, medyczne i biologiczne.
{ -Konwersatorium Krakowskiego Oddziału Polskiego Tow. Fizycznego- }
zgłasza: Danuta Goc-Jagło danuta.goc-jaglo@uj.edu.pl
DISPLAY
 |  © 2005-6 G.Furtak&J.F.Gierula  |  Uniwersytet Jagielloński  |  Wydział FAiIS  |  kontakt:  seminaria@th.if.uj.edu.pl  | 
Valid CSS PHP MySQL Apache