Seminaria ogłoszone na Wydziale Fizyki
Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
wersja: 3.0  
środa, 24 maja 2017  
Bieżące seminaria
Pomoc do tego działu
Pokaż seminaria:  
Jeśli referat jest szczególnie interesujący i przeznaczony dla szerszego grona słuchaczy, możesz wyrazić życzenie, by wiadomość o nim została opublikowana na ekranach informacyjnych w hallach Instytutu Fizyki UJ. W takim przypadku pisząc ogłoszenie wstaw do pola końcowego komentarza [po danych ogłaszającego] słowo: DISPLAY [koniecznie dużymi literami!]
Wczesne ogłoszenie zwiększa szanse na publikację!
Ostateczna decyzja o takiej publikacji należy jednak do sekretarza naukowego Instytutu Fizyki UJ.
 Syntetyczny przegląd wydarzeń na dziś i na następne 7 dni 
Kilka praktycznych rad, zaleceń i próśb do użytkowników serwisu
DZISIAJ  Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=6853
24 maja 2017, środa, 9:00  (czas trwania: 60 minut)
WFiIS AGH, Kraków, ul. Reymonta 19, sala 108
--- dr Maciej Czapkiewicz  ( Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ) :
"Analiza procesu przemagnesowywania cienkich warstw ferromagnetycznych z anizotropią prostopadłą"
Streszczenie:Układy wielowarstwowe wykazujące anizotropię magnetyczną prostopadłą do ich powierzchni (PMA) są bardzo interesujące z punktu widzenia ich zastosowań w spintronice, na przykład jako nośniki pamięci masowej o dużej gęstości zapisu (patterned media), komórki pamięci M-RAM, układy logiczne lub nanooscylatory mikrofalowe. Pożądanym jest, aby proces przemagnesowywania takich elementów był jak najbardziej jednorodny (ściśle określony stan komórki pamięci, jednorodny ruch ściany domenowej w układach logicznych, koherentna rotacja namagnesowania w oscylatorze), toteż omówione zostaną metody charakteryzacji magnetooptycznej (objętość Barkhausena, średnia dyspersja energii anizotropii) układów cienkowarstwowych po ich naniesieniu (wafer-level) oraz modele wiążące ze sobą własności magnetyczne i mikrostrukturalne. Metody te omówione zostaną na przykładzie układów cienkowarstwowych o różnym stopniu złożoności, naniesionych na różnych rodzajach warstw buforowych.
{  Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego  }
zgłasza: Bogusław Penc ufpenc@cyf-kr.edu.pl
DISPLAY
DZISIAJ  Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=6840
24 maja 2017, środa, 10:00  (czas trwania: 60 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala A-2-07
--- prof. dr hab. Leszek Hadasz  ( Instytut Fizyki UJ ) :
"Exceptional Quantum Geometry and Particle Physics"
{ Noncommutative Geometry and Physics }
zgłasza: Thomas Williams t.e.williams@doctoral.uj.edu.pl
DISPLAY
DZISIAJ  Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=6852
24 maja 2017, środa, 10:00  (czas trwania: 120 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala A-1-06
--- Dorota Chudoba  ( FLNP JINR, FLNP Scientific Secretary, senior researcher ) :
"Research possibilities at Frank Laboratory of Neutron Physics JINR"
--- Paweł Horodek  ( LNP JINR, senior researcher ) :
"Research possibilities at Dzhelepov Laboratory of Nuclear Problems JINR"
--- Vratislav Chudoba  ( LNR JINR, senior researcher ) :
"Research possibilities at Flerov Laboratory of Nuclear Reactions JINR"
--- Nikita Sidorov  ( InterGraphics, LLC, Technical Director [CTO], Chief Design Officer ) :
"Veksler and Baldin Laboratory of High Energy Physics"
{  Seminarium Fizyki Materii Skondensowanej i Inżynierii Molekularnej [M.Marzec]  }
zgłasza: Monika Marzec monika.marzec@uj.edu.pl
DISPLAY
DZISIAJ  Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=6843
24 maja 2017, środa, 10:15  (czas trwania: 60 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala D-2-02
--- dr Michał Piróg  ( Instytut Fizyki UJ ) :
"Sferyczna akrecja z niewielkim krętem"
{ Seminarium Zakładu Teorii Względności i Astrofizyki }
zgłasza: Ewa Witkowska sekret@th.if.uj.edu.pl
DISPLAY
 Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=6855
25 maja 2017, czwartek, 16:15  (czas trwania: 60 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala A-1-06
--- Prof. Andrzej Maciejczak  ( Kierownik Oddziału Neurochirurgii, Tarnów; Kierownik Katedry Neurochirurgii i Spondyliatrii Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego ) :
"Bóle kręgosłupa czyli utrapienie współczesnego człowieka"
Streszczenie:Bóle kręgosłupa są jedną z najczęstszych dolegliwości współczesnego człowieka żyjącego w krajach wysoko rozwiniętych. Nawet 90% dorosłej populacji miało, ma albo zazna co najmniej jednego incydentu takiego bólów w swoim życiu. Mogą one pojawiać się w każdym okresie życia, ale najczęściej między trzecią a szóstą dekadą życia, tak samo u tych, którzy prowadzą siedzący tryb życia, jak i u pracowników fizycznych. Bóle mają zwykle charakter nawrotowy i w miarę upływu czasu i liczby nawrotów stają się coraz bardziej dokuczliwe. Prawdopodobieństwo, że bóle kręgosłupa staną się przewlekłe jest tym większe, im częstsze i dłużej trwające nawroty ma chory. Każdego roku jedna na dwie osoby doświadczy bólów kręgosłupa o takim natężeniu, że staną się one dla niej dokuczliwe w codziennym życiu, zaś jedna na siedem osób będzie z ich powodu spędzać co najmniej pół dnia polegując w łóżku. Najczęściej bóle dotyczą odcinka lędźwiowego kręgosłupa i ich synonimem jest tzw. ból krzyża. Prawdopodobieństwo pojawienia się tych ostatnich w ciągu życia osobniczego wynosi 84%. Od 44-78% osób z pierwszym w życiu bólem krzyża będzie miało jego nawroty w przyszłości.
W niniejszym wykładzie w sposób przystępny dla laika omówiona zostanie istota bólów kręgosłupa, ich przyczyna, leczenie oraz przedstawione zostaną możliwości współczesnej chirurgii kręgosłupa w ich zwalczaniu. Wykład będzie zilustrowany, zdjęciami, animacjami i video-clipami z prawdziwych operacji kręgosłupa przeprowadzonych w oddziale neurochirurgii szpitala wojewódzkiego w Tarnowie.
{ -Konwersatorium Krakowskiego Oddziału Polskiego Tow. Fizycznego- }
zgłasza: Danuta Goc-Jagło danuta.goc-jaglo@uj.edu.pl
DISPLAY
 Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=6850
26 maja 2017, piątek, 12:00  (czas trwania: 60 minut)
Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego, Fort Skała, Kraków, ul. Orla 171
--- Prof. David L. Block  ( University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa ) :
"Priorities in Scientific Discovery – Stigler's Law of Eponomy"
Streszczenie:Stigler's Law of Eponymy states that no scientific discovery is named after the actual discoverer. This seminar highlights several examples within the realms of galaxy morphology and cosmology. The seminar will commence by focusing on a paper entitled "Un univers homogene de masse constante et de rayon croissant, rendant compte de la vitesse radiale des nébuleuses extra-galactiques." ( "A homogeneous universe of constant mass and increasing radius accounting for the radial velocity of extra-galactic nebulae"). It is perhaps not widely known in undergraduate astronomy texts that Lemaitre, although a master in relativity, had also spent the years 1924-25 at the Harvard College Observatory, and had a profound insight into aspects of observational astronomy, such as the effective temperatures of stars, trigonometric parallaxes, moving-cluster parallaxes, absolute bolometric magnitudes, dwarf branch stars and giant branch stars. Two years prior to the appearance of Hubble (1929), Lemaitre (1927) derived a linear relationship between the radial velocities of galaxies and their distances. He then proceeded to use the radial velocities of 42 extragalactic nebulae tabulated by Stromberg (1925), to derive a value for the rate of expansion of the Universe of 625 km/s/Mpcs. In view of the title of the paper by Lemaitre, should Lemaitre perhaps not be credited with the discovery (in 1927) of an expanding Universe? We then delve into other fascinating examples - in galaxy morphology - where the original discoverer has, for a variety of possible reasons, been eclipsed, in accordance with Stigler's Law of Eponymy.
{  SEMINARIA PIĄTKOWE OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNEGO UJ  }
zgłasza: Łukasz Stawarz seminaria@oa.uj.edu.pl
DISPLAY
28 maja 2017
 Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=6857
29 maja 2017, poniedziałek, 11:00  (czas trwania: 60 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala D-2-43
--- Dr Kamil Szpojankowski  ( Wydzial Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej ) :
"R-diagonal distributions in free probability and its infinite divisibility"
Streszczenie:In the first part of my talk I will briefly introduce free probability theory and discuss relations of this theory with random matrices. Next I will focus on a special class of non-commutative random variables called $R$-diagonal elements and I shall describe how $R$-diagonal distributions are related with so called Single Ring Theorem. In the final part of my talk I will discuss free infinite divisibility of R-diagonal distributions. The talk is based on a joint work with H. Bercovici, A. Nica, M. Noyes.
{  Interdisciplinary Seminars: Enigmas of Chance  }
zgłasza: Maciej Majka maciej.majka@uj.edu.pl
DISPLAY
 Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=6854
29 maja 2017, poniedziałek, 12:15  (czas trwania: 60 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala D-2-02
--- dr Piotr Kotko  ( Pennsylvania State University, USA ) :
"Hidden structure in the MHV Lagrangian"
Streszczenie:The MHV Lagrangian is the Yang-Mills Lagrangian quantized on the light cone, where the two transverse gluonic degrees of freedom have been canonically transformed to a set of new fields, in which the vertices become a series of the maximally helicity violating (MHV) amplitudes continued off-shell. The usage of the MHV vertices to construct amplitudes is also known as the Cachazo-Svrcek-Witten (CSW) method. After a review of these ideas I will discuss properties of the transformation leading to the MHV Lagrangian, in particular I will argue that the solution to the transformation has a form of certain Wilson line.
{ Seminarium poniedziałkowe Zakładu Teorii Cząstek [Wosiek] }
zgłasza: Katarzyna Danilewicz sekret@th.if.uj.edu.pl
DISPLAY
 Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=6844
29 maja 2017, poniedziałek, 14:15  (czas trwania: 80 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala D-2-02
--- dr Krzysztof Wohlfeld  ( Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego ) :
"Hiddden Magnetism and Correlations in the Spectral Properties of the Doped Mott Insulators"
{ Seminarium Zakładu Kwantowej Teorii Wielu Ciał }
zgłasza: Krzysztof Rościszewski krzysztof.rosciszewski@uj.edu.pl
DISPLAY
 Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=6848
30 maja 2017, wtorek, 14:15  (czas trwania: 90 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala A-1-04
--- Dr hab. Janusz Brzychczyk  ( Zakład Fizyki Gorącej Materii, Instytut Fizyki UJ ) :
"Symmetry energy of nuclear matter: from atomic nuclei to neutron stars"
Streszczenie:The symmetry energy characterizes the isospin dependent part of the nuclear equation of state. The knowledge of the symmetry energy in a wide range of densities is essential for understanding many nuclear and astrophysical phenomena. In particular, the symmetry energy governs properties of neutron-rich nuclei, giant and pygmy dipole resonances, and isospin diffusion in nuclear reactions. It is also crucial in the modeling of neutron stars, supernova explosions, and stellar nucleosynthesis. I will review current experimental constraints on the symmetry energy obtained from nuclear experiments and observations of neutron stars.
{ Seminarium doktoranckie i środowiskowe Zakładów Fizyki: Jądrowej, Gorącej Materii i Dośw. Komputer. }
zgłasza: Kazimierz Bodek kazimierz.bodek@uj.edu.pl
 Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=6856
31 maja 2017, środa, 10:15  (czas trwania: 60 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala D-2-02
--- prof. Roman M. Plyatsko  ( Pidstryhach Institute of Applied Problems in Mechanics and Mathematics, NASU, Lviv, Ukraine ) :
"Highly Relativistic Spin-Gravity-Lambda Coupling"
{ Seminarium Zakładu Teorii Względności i Astrofizyki }
zgłasza: Katarzyna Danilewicz sekret@th.if.uj.edu.pl
DISPLAY
 Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=6841
1 czerwca 2017, czwartek, 12:15  (czas trwania: 60 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala A-1-13
--- dr Jakub Gizbert-Studnicki  ( Instytut Fizyki UJ ) :
"Lattice Quantum Gravity"
Streszczenie:Causal Dynamical Triangulations (CDT) is a nonperturbative approach to quantum gravity based on lattice path integral quantization techniques. In my talk I will give a brief introduction to CDT and summarize its main results, including the recently updated phase structure and impact of spatial topology changes. 
{ -Konwersatorium Fizyki Teoretycznej- }
zgłasza: Katarzyna Danilewicz sekret@th.if.uj.edu.pl
DISPLAY
4 czerwca 2017
 Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=6796
12 czerwca 2017, poniedziałek, 14:15  (czas trwania: 70 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala D-2-02
--- dr Olga Sikora  ( Instytut Fizyki UJ ) :
"Kwantowy lód spinowy w polu magnetycznym"
{ Seminarium Zakładu Kwantowej Teorii Wielu Ciał }
zgłasza: Krzysztof Rościszewski krzysztof.rosciszewski@uj.edu.pl
DISPLAY
 |  © 2005-6 G.Furtak&J.F.Gierula  |  Uniwersytet Jagielloński  |  Wydział FAiIS  |  kontakt:  seminaria@th.if.uj.edu.pl  | 
Valid CSS PHP MySQL Apache