Seminaria ogłoszone na Wydziale Fizyki
Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
wersja: 3.0  
poniedziałek, 27 marca 2017  
Bieżące seminaria
Pomoc do tego działu
Pokaż seminaria:  
 Syntetyczny przegląd wydarzeń na dziś i na następne 7 dni 
Kilka praktycznych rad, zaleceń i próśb do użytkowników serwisu
DZISIAJ  Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=6735
27 marca 2017, poniedziałek, 10:15  (czas trwania: 90 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala C-1-15
--- Prof. Ticijana Ban  ( Institute of Physics, Zagreb, Croatia ) :
"Optomechanics with cold rubidium atoms"
{ Seminarium Zakładu Fotoniki [Gawlik] }
zgłasza: Agnieszka Kuchna agnieszka.kuchna@uj.edu.pl
DISPLAY
DZISIAJ  Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=6738
27 marca 2017, poniedziałek, 11:00  (czas trwania: 60 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala D-2-43
--- dr Agata Kołodziejczyk  ( Advanced Concepts Team, ESTEC*, ESA ) :
"Biomimetics in European Space Agency"
Streszczenie:Under the harsh invisible hand of evolution, natural organisms have evolved for millions of years, in a continuous struggle for survival, and represent optimal responses to their environment. The biomimetic approach aims at inspiring developers for new and improved technical design. This presentation reveals past and ongoing biomimetic projects realized in Advanced Concepts Team of the European Space Agency.
*ESTEC = European Space Research and Technology Centre of the ESA
{  Interdisciplinary Seminars: Enigmas of Chance  }
zgłasza: Maciej Majka maciej.majka@uj.edu.pl
DISPLAY
DZISIAJ  Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=6729
27 marca 2017, poniedziałek, 14:15  (czas trwania: 80 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala D-2-02
--- Mateusz Snamina  ( Instytut Fizyki i Instytut Chemii UJ ) :
"Korelacje elektronowe i deformacje strukturalne w krysztale LaMnO3"
{ Seminarium Zakładu Kwantowej Teorii Wielu Ciał }
zgłasza: Krzysztof Rościszewski krzysztof.rosciszewski@uj.edu.pl
DISPLAY
DZISIAJ  Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=6734
27 marca 2017, poniedziałek, 14:15  (czas trwania: 90 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala F-1-04
--- Prof. Shmuel Friedland  ( University of Illinois at Chicago, USA ) :
"Theoretical and computational aspect of entanglement and separability"
Streszczenie:In quantum mechanics d-partite systems are presented by d-mode tensors. Unentangled states are rank one tensors. Entangled states can be characterized by their rank greater than one, their spectral norm less than one or their nuclear norm greater than one. In this talk will discuss theoretical and computational aspects of these quantities and their relevance to the entanglement and separability.
{  Chaos i informacja kwantowa  [Życzkowski, Słomczyński, Marcinek] }
zgłasza: Agnieszka Kuchna agnieszka.kuchna@uj.edu.pl
DISPLAY
DZISIAJ  Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=6732
27 marca 2017, poniedziałek, 18:15  (czas trwania: 90 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala A-1-03
--- dr Magdalena Kurnik-Łucka  ( Wydział Lekarski, UJ Collegium Medicum ) :
"Czy człowiek ma dwa mózgi? Najnowsze kierunki badań przewodu pokarmowego i jego wpływu na zdrowie"
Streszczenie:Starożytna medycyna grecka wskazywała na system trawienny, jako źródło wszelkich chorób, jednak dopiero współczesne odkrycia pozwoliły dostrzec trzewny układ nerwowy jako niezwykle istotny system w organizmie, zasługujący na miano „drugiego mózgu” albo “mózgu trzewnego”. Pomimo, iż diagnostyka chorób przewodu pokarmowego jest jedną z najprężniej rozwijających się gałęzi medycyny, coraz wyraźniej podążającej w kierunku medycyny spersonalizowanej, to metodologia badań związanych z trzewnym układem nerwowym wciąż nastręcza wiele trudności…​
Wykład jest przeznaczony głównie dla studentów SMP I i II roku, ale wszyscy zainteresowani są mile widziani.
{  Konwersatorium dla studentów SMP  }
zgłasza: Roman Skibiński roman.skibinski@uj.edu.pl
DISPLAY
 Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=6741
28 marca 2017, wtorek, 12:00  (czas trwania: 60 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala F-1-10
--- dr inż. Magdalena Igras-Cybulska  ( Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ) :
"Automatyczna ekstrakcja informacji afektywnych z sygnału mowy"
Streszczenie:W trakcie referatu zostaną omówione następujące zagadnienia:
1. Wprowadzenie: badania nad cechami paralingwistycznymi/nielingwistycznymi w świetle obecnych trendów w technologii mowy.
2. Jak analizować głos i mowę? Główne grupy parametrów opisujących jakość głosu i sposób mówienia.
3. Metodyka pracy nad automatyzacją rozpoznawania: od zbierania baz nagrań mowy do algorytmów uczenia maszynowego.
4. Co można rozpoznawać? Wykorzystywane modele emocji. Emocje podstawowe i złożone, nastawienie mówcy (na przykładzie uprzejmości i ironii), inne cechy nielingwistyczne.
5. Możliwości i ograniczenia omówionych metod. Dotychczasowe wdrożenia i potencjalne zastosowania.
{ Seminarium Innovation Lab przy Zakładzie Technologii Gier }
zgłasza: Jeremi Ochab jeremi.ochab@uj.edu.pl
DISPLAY
 Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=6739
28 marca 2017, wtorek, 12:15  (czas trwania: 60 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala D-2-02
--- dr hab. Leszek Motyka  ( Instytut Fizyki UJ ) :
"Soft gluon resummation in Higgs boson production in association with top quarks"
{ Seminarium Fizyki Teoretycznej [wtorkowe] }
zgłasza: Ewa Witkowska sekret@th.if.uj.edu.pl
DISPLAY
 Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=6742
28 marca 2017, wtorek, 14:15  (czas trwania: 90 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala A-1-04
--- Dr Grzegorz Zuzel  ( Zakład Doświadczalnej Fizyki Komputerowej, Instytut Fizyki UJ ) :
"Background-free search for neutrino-less double beta decay of 76Ge with GERDA"
Streszczenie:The GERDA detector, installed in the underground laboratory at Gran Sasso (LNGS) in Italy, has been designed to search for neutrino-less double beta decay (0nuââ) of 76Ge. Observation of this process would mean, among other things, that the lepton number is not conserved and would imply physics beyond the Standard Model. In GERDA high-purity Germanium (HPGe) detectors enriched in the isotope 76Ge are used. They are directly immersed in the radio-pure liquid argon, which acts as a passive and an active shield, and as a cooling medium for the detectors, simultaneously. Very recently a new half-life limit on the 0nuââ decay of 76Ge of T1/2 > 5.3x10^25 y has been obtained (publication accepted by Nature). The background rate in the energy region of interest is so low that < 1 count is expected within the anticipated life time of the experiment. Thus GERDA is the first background-free detector devoted to searches for the 0nuââ decay with high discovery potential. The design, the importance of the achieved results, and the perspectives of GERDA will be discussed.
{ Seminarium doktoranckie i środowiskowe Zakładów Fizyki: Jądrowej, Gorącej Materii i Dośw. Komputer. }
zgłasza: Kazimierz Bodek kazimierz.bodek@uj.edu.pl
 Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=6723
28 marca 2017, wtorek, 16:15  (czas trwania: 60 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala A-1-03
--- MSc. Arya Tavana  ( Zakład Fizyki Jądrowej, Instytut Fizyki UJ ) :
"Quantum entanglement and the three-photon entangled systems resulting from the positronium decay"
{  Seminarium Fizyki Materii Skondensowanej i Inżynierii Molekularnej [M.Marzec]  }
zgłasza: Monika Marzec monika.marzec@uj.edu.pl
 Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=6737
29 marca 2017, środa, 9:00  (czas trwania: 60 minut)
WFiIS AGH, Kraków, ul. Reymonta 19, sala 108
--- Dr inż. Jakub Haberko  ( Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ) :
"Metamateriały optyczne – od symulacji do eksperymentu"
Streszczenie:W niniejszym referacie przedstawię kilka metamateriałów optycznych, tj. sztucznie wytworzonych struktur o charakterystycznych rozmiarach rzędu długości fali światła, które oddziałując z padającą falą świetlną realizują pewną założoną z góry funkcję. Pierwszy przykład będzie dotyczył dielektrycznych struktur nieposiadających porządku dalekiego zasięgu, ale wykazujących przerwę fotoniczną - zabroniony obszar częstotliwości, w którym fale elektromagnetyczne nie mogą rozchodzić się w takim materiale. Przedstawię najnowsze wyniki symulacji komputerowych takich układów oraz efekty prac eksperymentalnych dla struktur dwu- i trójwymiarowych. Ponadto zaprezentuję metaliczne metamateriały modyfikujące polaryzację fali świetlnej, działające w odbiciu. Pokażę prosty stochastyczny algorytm przeszukiwania przestrzeni rozwiązań, prowadzący do struktur funkcjonujących jak płytka pół- i ćwierćfalowa, ale w szerokim zakresie częstotliwości.
{  Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego  }
zgłasza: Bogusław Penc ufpenc@cyf-kr.edu.pl
DISPLAY
 Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=6733
29 marca 2017, środa, 10:15  (czas trwania: 60 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala D-2-02
--- prof. dr hab. Andrzej Herdegen  ( Instytut Fizyki UJ ) :
"O polach podczerwonych, kręcie i efekcie pamięci w elektrodynamice"
{ Seminarium Zakładu Teorii Względności i Astrofizyki }
zgłasza: Ewa Witkowska sekret@th.if.uj.edu.pl
DISPLAY
 Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=6743
31 marca 2017, piątek, 12:00  (czas trwania: 60 minut)
Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego, Fort Skała, Kraków, ul. Orla 171
--- dr hab. Magdalena Kunert-Bajraszewska  ( Centrum Astronomii – Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu ) :
"What have we learned so far about young radio sources?"
Streszczenie:Despite the intensive studies of the evolution of radio-loud AGNs we still don't know many details of this process. We already know that not all radio-loud AGNs follow the same evolutionary path. There are more of them and not all tracks finally lead to the development of large-scale radio structure. Possibly part of the young and small radio objects will never be able to grow up and become a large-scale radio sources. Thus we predict that they will appear as transients, the short-lived objects. The Caltech- NRAO Stripe 82 Survey (CNSS), a multi-epoch radio transient survey carried out recently with the Jansky VLA, has facilitated an unbiased study of such objects for the first time. The total number of 12 new radio transients have been discovered and they are the subject of our presentation. These objects did not occur previously in any catalog of radio sources until a sudden outburst of their AGN activity recorded by CNSS monitoring. This discovery gives us not only a possibility of investigation of the population of short-lived objects but also an unique opportunity to study fast-evolving young jets. Moreover, according to the preliminary calculations, the new sources have been radio-quiet so far. Thus, the recorded radio transient phenomenon is not only the moment of the birth of the radio source, but also the moment of transition from radio-quiet to the radio-loud state. I will present the new interesting conclusions on the evolution of radio-loud AGNs found by our group based on the previous studies and new discoveries.
{  SEMINARIA PIĄTKOWE OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNEGO UJ  }
zgłasza: Łukasz Stawarz seminaria@oa.uj.edu.pl
DISPLAY
2 kwietnia 2017
 Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=6744
3 kwietnia 2017, poniedziałek, 14:15  (czas trwania: 80 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala D-2-02
--- dr hab. Przemysław Piekarz  ( Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie ) :
"Oddziaływania magnetoelektryczne na złączu Fe/BaTiO3"
{ Seminarium Zakładu Kwantowej Teorii Wielu Ciał }
zgłasza: Krzysztof Rościszewski krzysztof.rosciszewski@uj.edu.pl
DISPLAY
 |  © 2005-6 G.Furtak&J.F.Gierula  |  Uniwersytet Jagielloński  |  Wydział FAiIS  |  kontakt:  seminaria@th.if.uj.edu.pl  | 
Valid CSS PHP MySQL Apache