Seminaria ogłoszone na Wydziale Fizyki
Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
wersja: 3.0  
niedziela, 23 kwietnia 2017  
Bieżące seminaria
Pomoc do tego działu
Pokaż seminaria:  

Wszystkim użytkownikom serwisu seminaryjnego życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych

składają autorzy i administratorzy
Jeśli referat jest szczególnie interesujący i przeznaczony dla szerszego grona słuchaczy, możesz wyrazić życzenie, by wiadomość o nim została opublikowana na ekranach informacyjnych w hallach Instytutu Fizyki UJ. W takim przypadku pisząc ogłoszenie wstaw do pola końcowego komentarza [po danych ogłaszającego] słowo: DISPLAY [koniecznie dużymi literami!]
Wczesne ogłoszenie zwiększa szanse na publikację!
Ostateczna decyzja o takiej publikacji należy jednak do sekretarza naukowego Instytutu Fizyki UJ.
 Syntetyczny przegląd wydarzeń na dziś i na następne 7 dni 
Kilka praktycznych rad, zaleceń i próśb do użytkowników serwisu
23 kwietnia 2017
 Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=6788
24 kwietnia 2017, poniedziałek, 9:30  (czas trwania: 90 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala D-2-02
--- mgr Grzegorz Jagło  ( Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie ) :
"Wpływ uporządkowania magnetycznego na dynamikę sieci związków AT2X2 (A = K, Tl; T = Ni, Co; X = Se)"
{ Seminarium Zakładu Teorii Materii Skondensowanej i Nanofizyki }
zgłasza: Danuta Goc-Jagło danuta.goc-jaglo@uj.edu.pl
DISPLAY
 Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=6776
24 kwietnia 2017, poniedziałek, 12:15  (czas trwania: 60 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala D-2-02
--- prof. dr hab. Piotr Chankowski  ( Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego ) :
"Jak zrozumiale uczyć kwantowej teorii pola (referat pedagogiczny)"
{ Seminarium poniedziałkowe Zakładu Teorii Cząstek [Wosiek] }
zgłasza: Ewa Witkowska sekret@th.if.uj.edu.pl
DISPLAY
 Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=6790
24 kwietnia 2017, poniedziałek, 14:00  (czas trwania: 60 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala C-2-10
--- Dr Przemysław Witaszczyk  ( Zakład Technologii Gier ) :
"Intuicje fizyczne w Deep Learning"
Streszczenie:W ostatnim czasie sukcesy uczenia maszynowego opartego o głębokie sieci neuronowe przyciągnęły uwagę fizyków, pragnących znaleźć powody tak skutecznego ich działania. W szczególności pojawiły się koncepcje związków sieci Deep Learning z grupą renormalizacji. W trakcie wystąpienia postaram się przybliżyć tę ideę oraz próby intuicyjnego wyjaśnienia, dlaczego Deep Learning jest tak skuteczny w specyficznych zastosowaniach.
{  Europejska Akademia Gier  }
zgłasza: Paweł Węgrzyn pawel.wegrzyn@uj.edu.pl
DISPLAY
 Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=6763
24 kwietnia 2017, poniedziałek, 14:15  (czas trwania: 80 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala D-2-02
--- dr Piotr Czarnik  ( Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie ) :
"Critical scaling for tensor network methods"
{ Seminarium Zakładu Kwantowej Teorii Wielu Ciał }
zgłasza: Krzysztof Rościszewski krzysztof.rosciszewski@uj.edu.pl
DISPLAY
 Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=6784
25 kwietnia 2017, wtorek, 12:15  (czas trwania: 60 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala D-2-02
--- dr Mirko Serino  ( Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie ) :
"Advances in High Energy Factorisation: scattering amplitudes, jet phenomenology and evolution equations."
Streszczenie:I first review the work done in recent years on the computation of gauge-invariant scattering amplitudes with off-shell particles. Then I discuss our proposed application of these amplitudes to the search for MPI effects in jet physics at the LHC and the attempts to improve the CCFM evolution equation by computing a new, full set of TMD splitting functions.
{ Seminarium Fizyki Teoretycznej [wtorkowe] }
zgłasza: Katarzyna Danilewicz sekret@th.if.uj.edu.pl
DISPLAY
 Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=6781
25 kwietnia 2017, wtorek, 14:15  (czas trwania: 90 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala A-1-04
--- mgr Krzysztof Panas  ( Zakład Doświadczalnej Fizyki Komputerowej, Instytut Fizyki UJ ) :
"Pulse Shape Analysis for High Purity Germanium Detectors"
Streszczenie:Apart from the well known applications in the gamma ray spectrometry, High Purity Germanium detectors find their use in a number of fundamental nuclear physics experiments. While isotopically enriched germanium diodes are being used in neutrinoless double-beta decay search experiments since ​the ​late 1980s, recent technology developments allow for ​a fabrication of large mass, low ​energy ​threshold detectors, which are applied in the detection of coherent neutrino scattering event​s​ and even Pauli exclusion principle violation. In the talk, a novel Pulse Shape Analysis method, which allows for the discrimination between a Multi- and Single-site energy deposition events in High Purity Germanium detectors, will be presented. The technique is based on the analysis of the shape of preamplifier's signal using multivariate classifiers (Multilayer Perceptron Neural Networks and Projective Likelihood). Applications in the background reduction in both gamma ray spectrometers and GERDA double-beta decay experiment will be demonstrated.
{ Seminarium doktoranckie i środowiskowe Zakładów Fizyki: Jądrowej, Gorącej Materii i Dośw. Komputer. }
zgłasza: Kazimierz Bodek kazimierz.bodek@uj.edu.pl
 Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=6783
25 kwietnia 2017, wtorek, 16:15  (czas trwania: 60 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala A-1-03
--- mgr Katarzyna Gajos  ( Zakład Inżynierii Nowych Materiałów, Instytut Fizyki UJ ) :
"Test immunologiczny na powierzchni biosensora: analiza krok-po-kroku za pomocą wielu technik"
{  Seminarium Fizyki Materii Skondensowanej i Inżynierii Molekularnej [M.Marzec]  }
zgłasza: Monika Marzec monika.marzec@uj.edu.pl
 Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=6779
26 kwietnia 2017, środa, 9:00  (czas trwania: 60 minut)
WFiIS AGH, Kraków, ul. Reymonta 19, sala 108
--- prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny  ( Wydział Chemii UJ ) :
"Molekularne przewodzące szczotki polimerowe na stałych podłożach"
Streszczenie:Molekularne szczotki polimerowe to układy makrocząsteczek przyczepionych jednym końcem do powierzchni w odległościach rzędu pojedynczych nanometrów. Gęste upakowanie łańcuchów polimerowych na powierzchni prowadzi do ich rozciągniętej konformacji, co skutkuje unikatowymi właściwościami takich pokryć powierzchni. Niedawno wynalezione metody polimeryzacji pozwalają na uzyskanie takich szczotek polimerowych o przewodzących elektrycznie łańcuchach i strukturze tzw. szczotek drabinowych.
W prezentacji przedstawione będą krótko metody otrzymywania przewodzących szczotek polimerowych oraz ich właściwości badane różnymi metodami spektroskopowymi i mikroskopowymi. Przedstawione będą przewodzące szczotki wykazujące kierunkowe przewodnictwo elektronowe, które jest pożądane do zastosowań w fotowoltaice, elektronice molekularnej czy też konstrukcji nanosensorów. Zaprezentowane będą w szczególności zastosowania mikroskopii sił atomowych w mapowaniu właściwości fizycznych (przewodnictwo, właściwści mechaniczne) tych miękkich pokryć powierzchniowych.
1. M. Szuwarzyński, K.Wolski, S. Zapotoczny, Polym. Chem., 2016, 7, 5664-5670.
2. K. Wolski, A. Gruszkiewicz, S. Zapotoczny, Polym. Chem., 2015, 6, 7505-7513.
3. K. Wolski, M. Szuwarzyński, S. Zapotoczny, Chem. Sci., 2015, 6, 1754-1760.
{  Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego  }
zgłasza: Bogusław Penc ufpenc@cyf-kr.edu.pl
DISPLAY
 Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=6782
26 kwietnia 2017, środa, 10:15  (czas trwania: 60 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala D-2-02
--- dr hab. Andrzej Odrzywołek  ( Instytut Fizyki UJ ) :
"Metoda Shibaty – aspekty numeryczne"
{ Seminarium Zakładu Teorii Względności i Astrofizyki }
zgłasza: Ewa Witkowska sekret@th.if.uj.edu.pl
DISPLAY
 Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=6789
27 kwietnia 2017, czwartek, 12:15  (czas trwania: 90 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala A-2-04
--- mgr Maria Pawłowska  ( Biblioteka Wydziału FAIS ) :
"Lew Landau- genialny fizyk w stalinowskich czasach"
Streszczenie:Będzie przedstawione życie niezwykłego uczonego w turbulentnych czasach Związku Radzieckiego. Wykładowi towarzyszyć będzie prezentacja słynnych podręczników Landaua, książek biograficznych oraz krótki film.
Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby
{ Wykład fakultatywny "Fizyka i społeczeństwo" }
zgłasza: Zofia Gołąb-Meyer zofiagm@gmail.com
DISPLAY
 Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=6787
27 kwietnia 2017, czwartek, 16:15  (czas trwania: 60 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala A-1-06
--- Dr hab. Francesco Giacosa, prof. UJK  ( Institute of Physics, Jan Kochanowski University, Kielce; Institute for Theoretical Physics, J. W. Goethe University, Frankfurt am Main ) :
"Non-exponential Decay and the Quantum Zeno Effect"
Streszczenie:The decay law is never exactly described by an exponential function. Deviations at short and at long times exist. A consequence of short-time deviations is the the Quantum Zeno Effect (QZE), i.e. the inhibition of decay due to frequent measurements: the state is frozen into its initial state. Indeed, the QZE is a general phenomenon which could be verified in different experimental setups. Both experimental results and theoretical aspects of deviations form the experimental law and the QZE are described in the talk. At the end, a subtle connection of decays with special relativity is presented.
{ -Konwersatorium Krakowskiego Oddziału Polskiego Tow. Fizycznego- }
zgłasza: Danuta Goc-Jagło danuta.goc-jaglo@uj.edu.pl
DISPLAY
 Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=6786
28 kwietnia 2017, piątek, 10:15  (czas trwania: 60 minut)
Kampus UJ, Wydział FAIS, ul. S. Łojasiewicza 11, sala D-2-02
--- prof. Andrzej Herdegen  ( Zakład Teorii Pola, Instytut Fizyki UJ ) :
"O asymptotycznej elektrodynamice i o transformacji 'large gauge'"
{ Seminarium Zakładu Teorii Pola IF UJ }
zgłasza: Leszek Hadasz leszek.hadasz@uj.edu.pl
 Serdecznie zapraszamy na seminarium
id=6785
28 kwietnia 2017, piątek, 12:00  (czas trwania: 60 minut)
Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego, Fort Skała, Kraków, ul. Orla 171
--- prof. Masahiro Hoshino  ( Department of Earth and Planetary Science, The University of Tokyo, Japan ) :
"Particle acceleration and reconnection in collisionless accretion disks"
Streszczenie:Nonthermal particles are ubiquitous in astrophysical plasmas, and explosive phenomena such as pulsar wind nebula, gamma ray bursts, and solar flares have demonstrated evidence for the production of high-energy particles. Yet the rapid magnetic energy dissipation and particle acceleration remains to be unresolved. While a great variety of acceleration processes are occurring in those astrophysical settings, magnetic reconnection is known to be one of major mechanisms of generating nonthermal high energy particles and of dissipating magnetic field energy. In my talk, I quickly review the basic physics of particle acceleration in magnetic reconnection, and then I argue about particle acceleration and angular momentum transport in collisionless accretion disks around massive black holes, by paying special attention to the role of reconnection. I discuss that the efficient particle acceleration and enhanced angular momentum transport can be realized by some kinetic effects of reconnection.
{  SEMINARIA PIĄTKOWE OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNEGO UJ  }
zgłasza: Łukasz Stawarz seminaria@oa.uj.edu.pl
DISPLAY
30 kwietnia 2017
 |  © 2005-6 G.Furtak&J.F.Gierula  |  Uniwersytet Jagielloński  |  Wydział FAiIS  |  kontakt:  seminaria@th.if.uj.edu.pl  | 
Valid CSS PHP MySQL Apache